Kontakt

Ján Hletko – konateľ
devit, s.r.o.
J.Kréna 359/4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 363 443 03, IČ DPH: SK2021996592

Zapísaná v OR OS Trenčín Odd.Sro.vl.č.15654/R
e-mail: devit@devit.sk, Tel.: +421 905 216 076